PIT 2018

Jak rozliczyć pit i odliczenia od podatku dla krwiodawców

Jak rozliczyć pit? Posiadanie statusu honorowego krwiodawcy może nam przynieść wiele korzyści, nie tylko tych związanych z samą ideą przekazywania krwi, ale również bardziej preferencyjnych warunków rozliczenia podatkowego. Każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym ze swoich dochodów. Może to uczynić za pomocą PITy program, który jest aplikacją całkowicie bezpłatną, przeznaczoną dla każdego, kto chce szybko i sprawnie wypełnić swoje rozliczenie podatkowe. Program PIT pozwala również na uwzględnienie w zeznaniu wszystkich ulg oraz odliczeń, również tych, które są ściśle związane z oddaniem krwi. Wypełniać pit z aplikacjąprogram do rozliczania PIT jesteśmy w stanie odliczyć od naszego dochodu równowartość tak zwanego pieniężnego ekwiwalentu za krew, czyli najprościej rzecz ujmując ilość oddanej krwi jest wyrażona w pieniądzu.

Rozliczenie roczne program pomoże więc wszystkim honorowym krwiodawcom. Warto jednak znać definicję tego pojęcia, aby mieć świadomość kto tak naprawdę ma prawo do bardziej preferencyjnych warunków odliczenia. Według obecnie obowiązujących przepisówhonorowymi krwiodawcamisą osoby, które zarejestrowały się w swojej stacji krwiodawstwa i przede wszystkim oddają swoją krew całkowicie bezpłatnie, to znaczy, że nie pobierają z tego tytułu żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych. Oprócz honorowych krwiodawców program do obliczania PITbędzie pomocny również zasłużonym dawcom krwi.

Odliczenie może być dokonane przy okazji rozliczenia swoich przychodów w urzędzie skarbowym. Należy jednak mieć na względzie to, że stawka takiego odliczenia nie może być wyższa niż 6% dochodu, który został osiągnięty przez podatnika. Pamiętać musimy również bezwzględnie o tym, że takie odliczenie sumuje się również z innymi darowiznami, które przekazaliśmy na różne cele, na przykład pożytek publiczny czy też kult religijny. Wszystkie te darowizny po zsumowani nie mogą przekroczyć wartości 6%.PITy programmoże uwzględnić w naszej deklaracji podatkowej tylko i wyłącznie ta krew, która została oddana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Krew oddana poza granicami naszego kraju nie może wliczać się w poczet odliczenia od osiągniętego dochodu. Obecnie ekwiwalent pieniężny, który możemy uzyskać za każdy litr oddanej i przekazanej wcentrum krwiodawstwakrwi wynosi 130 złotych.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że taka wartość odliczenia od dochodu przysługuje nie tylko honorowym krwiodawcą, ale również tym osobom, które oddają części składowe krwi, jak na przykład osocze czy też same krwinki. Tutaj sytuacja przedstawia się analogicznie i za każdy oddany litr takiej składowej możemy liczyć na ekwiwalent w wartości 130 złotych. Abyprogram PIT pomógł nam w odliczeniu tych ulg należy przede wszystkim posiadać stosowne dokumenty, które zostają wystawione przez placówki, w których ową krew oddaje i przekazuje na dalsze cele. Stacje krwiodawstwa określają w tych dokumentach ilość przekazanej darowizny, czyli krwi. Dodatkowo należy również posiadać oświadczenie, które jest wydawane przez jednostki publicznej służby krwi. Taki dokument jasno stwierdza, że przyjęta została darowizna od konkretnego podatnika i że ma on prawo odliczyć ją od swojego dochodu całkowitego.

Oddając krew mamy więc możliwość nie tylko pomóc najbardziej potrzebującym osobom, ale również zafundować sobie bardziej preferencyjne warunki odliczenia w postaci przekazanej darowizny krwi. Bez wątpienia najszybszą metodą odliczenia dochodu oraz przysługujących nam ulg jest wykorzystanie aplikacji program do rozliczania PIT , który bezpłatnie pobierzemy ze strony internetowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *