PIT 2018

Program pit 2017 – Oto lista druków PIT jakie wypełnimy

Program pit 2017 to zaawansowane aplikacja pozwalająca na proste i szybkie wypełnienie formularzy podatkowych.Program do rozliczania PITów umożliwia podatnikom wypełnienie rozliczenia z urzędem skarbowym i następnie przesłanie go w formie elektronicznej. Warto jednak podkreślić, że osoby które preferują złożenie deklaracji podatkowej w tradycyjnej papierowej formie, również mogą wykorzystać do tego celu program PIT , gdyż po wypełnieniu formularza na komputerze, możliwe jest jego wydrukowanie.

Przygotowując się dorozliczenia PIT , warto wiedzieć jakie formularze możemy wypełnić przy pomocy programu PITy . Wśród formularzy tych wymienić możemy:

 • PIT-36, który jakorozliczenie podatku za rok, będą musieli złożyć podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą (w tym działalność dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej oraz pozarolniczą działalność gospodarczą), a także osoby, które do osiągniętego przez siebie dochodu, mają obowiązek dodać dochody osiągnięte, w trakcie roku podatkowego, przez swoje niepełnoletnie dzieci. Ponadto PIT-36 wypełniają podatnicy chcący zmniejszyć swój dochód o straty, które osiągnęli w poprzednich latach. W PIT-36 wykazujemy również dochody ze zbycia nieruchomości, najmu oraz ze źródeł generujących przychód, które położone są poza granicami kraju;
 • PIT-36L, wypełniany przez podatników, którzy zdecydowali się na opodatkowanie swoich dochodów w formie 19% podatku liniowego;
 • PIT-37 druk, przeznaczony dla osób, które w trakcie roku podatkowego osiągały dochody wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytur oraz rent, stypendiów, zasiłków, praw autorskich, umowy aktywizacyjnej, świadczeń przedemerytalnych, w przypadku których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, były pobierane przez płatnika;
 • PIT-38, który mają obowiązek wypełnić podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody kapitałowe (zbycie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną);
 • PIT-39, w którym wykazywane są dochody ze zbycia nieruchomości bądź praw majątkowych, które podatnik nabył bądź wybudował w roku 2009 lub 2010;
 • PIT-28, obowiązujący podatników, których działalność opodatkowana została w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Formularz ten musi zostać złożony przez podatników do końca stycznia roku;
 • NIP-1, czyli zgłoszenie identyfikacyjne lub zgłoszenie aktualizacyjne (składane w przypadku wystąpienia zmian w informacjach podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym), które mają obowiązek złożyć osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • NIP-3, czyli zgłoszenie identyfikacyjne lub zgłoszenie aktualizacyjne (składane w przypadku wystąpienia zmian w informacjach podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym), które mają obowiązek złożyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
 • NIP-B, w którym podatnik podaje urzędowi skarbowemu informację o posiadanych rachunkach bankowych;
 • NIP-C, w którym podatnik informuje urząd skarbowy o miejscach prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Poza wymienionymi powyżej formularzami, przy pomocyPIT programu, możemy również wypełnić właściwe dla poszczególnych formularzy załączniki:

 • dlaPIT-36: PIT/B, PIT/D, PIT/2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, SSE-R, CFR-1;
 • dlaPIT-36L: PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG;
 • dlaPIT-37: PIT/D, PIT/2K, PIT/O, CFR-1;
 • dlaPIT-38: PIT/ZG;
 • dlaPIT-39: PIT/ZG;
 • dlaPIT-28: PIT/D, PIT/2K, PIT/O, PIT-28A, PIT-28B.

Jak możemy zauważyć program PIT jest narzędziem kompleksowym, dostarczającym podatnikowi wszystkie formularze, które są niezbędne do poprawnego złożenia zeznania. Jeżeli zdecydujemy się na wypełnienie deklaracji przy pomocy kreatora, a nie wybierając samodzielnie aktywne deklaracje, program sam podpowie nam, jakie załączniki musimy dołączyć do właściwego zeznania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *