PIT 2018

rozliczanie pit 2018 – pomocny przy rozliczeniu PITu na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie

W zależności od rodzaju osiągniętych dochodów podatnik może być zobowiązany do złożenia za rok rozliczanie pit 2018. Należy rozważnie wybrać odpowiedni formularz oraz załączniki związane z ulgami i odliczeniami. Rozliczenie PIT należy złożyć do 30 kwietnia r. W rozliczeniu niezwykle pomocny jest darmowy program PIT . PIT program do rozliczenia podatku za rok można pobrać ze strony internetowej. Program automatycznie pobiera uaktualnienia ze strony producenta, można więc zainstalować go już teraz, nawet jeśli planujesz swój PIT rozliczać na ostatnią chwilę. PITy program sam wyliczy Twój podatek.

To najwygodniejsza możliwość sporządzania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Program posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Program PITy jest przeznaczony dla każdego kto wypełnia roczną deklarację PIT, a także dla niewielkich firm, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Aplikacja umożliwia m.in. wypełnianie deklaracji za pomocą kreatora lub ręcznie, czy też wydruk gotowego dokumentu. PITy program umożliwia wypełnienie m.in. deklaracji: PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-B, PIT-D, PIT-O, PIT-2K, PIT-M, PIT-ZG, PIT-Z, NIP-1, NIP-3, NIP-B oraz NIP-C.

Podatnicy pracujący na umowę zlecenie i o dzieło również powinni złożyć zeznanie roczne PIT-37. Zgodnie z art. 734 par. 1 kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy.Według natomiast regulacji zawartej w art. 627 kodeksu cywilnego, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zaliczane są do tych, które związane są z działalnością wykonywaną osobiście. W tym przypadku chodzi o umowy uzyskiwane wyłącznie od:

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Osobom pracującym na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, ale gdy udowodnią, że ponieśli wyższe wydatki, mogą je rozliczyć. Aby sporządzić deklarację, podatnicy muszą uwzględnić dane zawarte w informacjach PIT-11/8B. Podatnikom przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 proc. przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Aby uwzględnić koszty wyższe, podatnik musi to udowodnić. W przypadku kosztu uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W podobny sposób określa się koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. Również wynoszą one 50 proc. uzyskanego przychodu.

Korzystając z programu PITy nie musimy się obawiać, że popełnimy jakiś błąd. Program sam wskaże nam rozwiązanie i rozliczenie PIT na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie wcale nie będzie takie skomplikowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *