PIT 2018

Rozliczenie pit online – nadpłata, czy dopłata podatku w rozliczeniu rocznym

Rozliczenie pit online wykonując do odpowiedniego Urzędu Skarbowego możemy zetknąć się z sytuacją nadpłaty bądź dopłaty. Chcąc uniknąć pomyłek warto wykorzystać PITy program. W tej sytuacji musimy podjąć odpowiednie działania.

Nadpłata podatku jest w sytuacji, gdy podatnik zapłacił podatek, jednak nie powinien tego robić, bowiem uzyskał on dochód który był zwolniony od podatku lub zapłacił go w wysokości większej niż należnej. Sytuacja nadpłaty w rozliczeniach PIT występuje w przypadku, gdy pracodawca zapłacił podatek wyższy od należnego lub pobrania przez niego podatku nienależnego.

Reasumując nadpłata to określona kwota pieniężna która występuje w sytuacji, gdy:

  • nadpłacimy lub nienależnie zapłacimy podatek
  • pobranie przez płatnika podatku większego od należnego lub nienależnego
  • zapłacenie przez spadkobierce podatku do zapłaty, który określono nienależnie lub w kwocie wyższej od należnej

W rozliczeniach PITy z wnioskiem o wystąpienie nadpłaty może skierować się:

  • podatnik, który nie do końca zgadza się z pobraniem podatku lub z wysokością pobranego podatku
  • podatnik, który w rozliczeniu PIT wykazał zobowiązanie nienależne lub w wysokości większej od należnej i zapłacił go lub przedstawił nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej
  • podatnik, który nie musiał składać zeznania podatkowego uczynił to i dokonał zapłaty podatku nienależnego lub należnego w wyższej kwocie.

W przypadku, gdy rozliczeniach PIT-y podatnik uzyskał nadpłatę i złoży wniosek o jej uzyskanie, jednak ma wcześniejsze zaległości podatkowe, które nie zostały opłacone wówczas kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet tych zaległości podatkowych. Jeżeli nie ma takich zaległości wówczas nadpłata zostanie wypłacona.

Termin wypłaty są różne i dopasowane indywidualnie do każdego podatnika. Zwrot nadpłaty jest w terminie 30 dni od wydania decyzji o:

  • zmianie decyzji określającej wielkość zobowiązania podatkowego (podatek do zapłaty) albo ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (podatek nie zapłacony w terminie)
  • uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określający wielkość podatku
  • stwierdzenie nadpłaty

Do zwrotu nadpłaty mamy prawo do 5lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin jego zwrotu. Uzyskaną nadpłatę w rozliczeniu PIT możemy odzyskać do końca 2016 r.

Zwrot nadpłaty może nastąpić na rachunek bankowy podatnika, w kasie urzędu skarbowego lub przekazem pocztowym. Jeżeli nadpłata jest zwracana przekazem pocztowym wówczas kwota nadpłaty jest zmniejszona o koszty zwrotu, co oznacza , że podatnik otrzyma nadpłatę pomniejszoną o te koszty.

Dopłaty natomiast powstają w sytuacji, gdy przekroczymy próg podatkowy, wówczas ta kwota zostaje przeniesiona na następny miesiąc. Dopłata podatku jest tak duża, jak przekroczony zostanie próg podatkowy.

Kwotę tą musimy zapłacić do dnia 30 kwietnia r. W sytuacji, gdy kwota ta zbytnio obciąży nasz domowy budżet lub zwyczajnie nie będziemy mieć takiej kwoty możemy zwrócić się z prośbą do urzędu skarbowego o rozłożenie na dogodne raty. Jednak nie jest to takie proste. Swoją prośbę musimy odpowiednio umotywować i mieć poważne powody, aby skorzystać ze spłaty bezodsetkowej. Jeśli organ podatkowy nie zgodzi się na takie rozwiązanie wówczas musimy skorzystać z usług bankowych. Takie rozwiązanie nie jest dogodne, gdyż banki oferują swoim klientom często wyższe oprocentowanie, niż odsetki podatkowe. Zatem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest składanie pieniędzy do tzw. „skarpetki”, aby z dniem 30 kwietnia mieć uregulowane wszelkie zobowiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *