PIT 2018

Rozliczenie pit przez internet w PITy programie

Rozliczenie pit przez internet w PITy programie jest coraz ciekawsze według użytkowników. Emigranci zarabiający w obcej walucie, chętnie korzystają z PITy program podczas rozliczenia swojego PITa. Polskie prawodawstwo podatkowe przewiduje w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno zwolnienia podmiotowe jak i przedmiotowe. Zwolnienia podmiotowe są zwolnieniami związanymi z tak zwanym immunitetem podatkowym (wynikają z publicznego prawa międzynarodowego). Zwolnienia przedmiotowe dotyczyć mogą między innymi świadczeń o charakterze socjalnym, odszkodowawczym, ubezpieczeń gospodarczych, bonów i talonów pracowniczych, diet a także dochodów uzyskiwanych poza granicami kraju. To właśnie temat zwolnień z podatku związanych z dochodami zagranicznym omówimy w tym artykule szerzej.

Mimo, że organy podatkowe starają się maksymalnie uprościć procedurę składania sprawozdań rocznych rozliczenie podatkowe nadal przysparza podatnikom wiele problemów. Dlatego też warto rozważyć wykorzystanie do jego sporządzenia PITy program. Jest to narzędzie, które możemy pobrać z Internetu, jego zastosowanie na pewno znacznie ułatwi nam wypełnienie odpowiednich druków. Darmowy program do PITów może okazać się bardzo pomocny szczególnie wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego uzyskiwaliśmy dochody za granicą, gdyż rozliczenie takich przychodów budzi szczególnie dużo komplikacji, które spowodowane są chociażby problemami z określeniem, wspomnianych już wcześniej, zwolnień podatkowych. Kiedy będziemy sporządzać rozliczenie roczne program znacznie ułatwi nam dopełnienie obowiązku podatkowego dzięki swojej przejrzystej strukturze i łatwości obsługi.

Nawet jeżeli zdecydujemy się wykorzystać PITy program warto jest mieć świadomość jakie dokładnie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nam przysługują, jeżeli pracowaliśmy za granicą. Zwolnieniu z podatku podlegają na przykład:

  • dochody, które pochodzą od organizacji międzynarodowych,
  • dochody, które pochodzą od rządów państw trzecich,
  • dochody, które pochodzą od międzynarodowych instytucji finansowych (pomoc bezzwrotna).

Ponadto polscy rezydenci podatkowi, czyli osoby, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z przebywania na terenie Polski przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku lub z posiadania w Polsce centrum interesów gospodarczych bądź osobistych mają prawo do zwolnienia z podatku. Zwolnieniu takiemu podlega część dochodów, które osoby te osiągają podczas pracy za granicą wynikającej ze spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy lub pracy nakładczej.

W takiej sytuacji dochody zagraniczne mogą zostać pomniejszone o tak zwane diety przysługujące rezydentowi podatkowemu za każdy dzień jego pobytu poza granicami kraju. Wysokość diety stanowi 30% diety otrzymywanej przez pracownika państwowej lub samorządowej sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży o charakterze służbowym. Wysokość diet otrzymywanych przez pracowników sfery budżetowej określana jest w odpowiednim rozporządzeniu. W celu określenia kwoty jaką możemy odpisać od dochodu należy liczbę dni przepracowanych poza granicami kraju pomnożyć przez dzienną dietę.

Może się zdarzyć, że wyniku zwolnienia podatkowego dochód, który uzyskaliśmy poza granicami kraju przeliczony na walutę krajową i odpowiednio pomniejszony o koszty jego uzyskania wyniesie zero. W takiej sytuacji nie ma obowiązku jego wykazywania w zeznaniu podatkowym i oznacza to, że dochód zagraniczny jest zwolniony z opodatkowania w całości.

Istnieją sytuacje, w których opisane powyżej zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania. Ma to miejsce w przypadku dokonywania rozliczeń podatkowych związanych z dochodami uzyskiwanymi przez członków służby zagranicznej, pracowników będących w podróży służbowej (delegacji), a także wtedy, gdy pobyt za granicą związany jest z udziałem w konflikcie zbrojnym, misją pokojową, czy wzmacnianiem sił państwowych poza granicami państwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *