Rozliczenie PIT 2018

PIT 37 – Formularz w PITy programie

Rozliczenie podatkowe PIT 37 nie sprawi ci już problemu. PITy program oszczędzisz Twój czas i unikniesz niepotrzebnych stresów. Wystarczy, że poświęcisz tylko kilkadziesiąt minut, a Twoje rozliczenie podatkowe wyliczy się samo.

Dla większości podatników okres rozliczeniowy trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który się rozliczamy. Dobrze rozliczyć swój pit37 z PITy program. Czyli rozliczając się za rok – do końca kwietnia . Niestety rozliczenie podatku za obowiązuje wszystkich, którzy osiągnęli w roku jakikolwiek dochód. Taki sam termin obowiązuje tych podatników, którzy składają formularz PIT 37. Roczne zeznanie podatkowe PIT-37 przeznaczony jest dla: osób, które w r. otrzymywały wynagrodzenie za pracę, emerytów i rencistów (którzy chcą się samodzielnie rozliczyć z fiskusem, bo np. ponosili wydatki objęte ulgami podatkowymi) i tych, którzy pracowali na umowy-zlecenia. Dla podatników, którym rozliczenie z fiskusem kojarzy się z ręcznym PIT-owaniem, godzinami obliczeń i całkowitym zdaniu na siebie, z odsieczą przychodzi program do rozliczania PIT . Umożliwia on zdalne wyliczenie i złożenie złożyć następujących deklaracji za rok :

  • PIT-36 druk rozliczeń przychodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy – opodatkowanych na zasadach ogólnych
  • PIT-36L druk rozliczeń przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym
  • PIT-37 druk przychodów ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, opodatkowanych na zasadach ogólnych – według skali podatkowej
  • PIT-38 druk rozliczeń przychodów kapitałowych
  • PIT-39 druk rozliczeń przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami

Najpopularniejszym formularzem do składania zeznań rocznych jest właśnie PIT37, druk adresowany zarówno do osób składających swoją deklarację podatkową samodzielnie jak i wspólnie z małżonkiem. Tak samo osoby, które są rezydentami innego kraju, które w trakcie roku podatkowego uzyskały przychody na terenie Rzeczpospolitej muszą rozliczyć się za na formularzach PIT 37.

PIT program jest całkowicie darmową aplikacją, która oszczędza Twój czas. Został napisany i opracowany, aby zdjąć ciężar kalkulacji z podatników. Jest to możliwe ponieważ PITy program sam dokonuje obliczeń i przez wbudowany system kontroli dba o to, aby podatnik się nie pomylił. To niezwykła zaleta tego programu i gwarancja, że Twoje rozliczenie podatkowe będzie poprawnie złożone w odpowiednim czasie.

W wersji elektronicznejprogram PIT-37 PDF nie różni się zbytnio od tradycyjnej wersji, również ma trzy strony i 140 pól do wypełnienia. Tak jak wszystkie formularz PIT 37 zaczyna się rubryką przygotowaną na wpisanie NIP-u podatnika. Dla rozliczających się wspólnie są przygotowane dwa pola. NIP czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, jest niezbędny do zidentyfikowania nas przez właściwy urząd skarbowy. Dalej poprzez skreślenie odpowiedniego kwadracika podatnik informuje fiskusa o sposobie, w jaki zamierza się rozliczać.

Do wyboru są następujące rozliczenia:

  • kwadrat nr 1- indywidualne
  • kwadrat nr 2 – z małżonkiem
  • kwadrat nr 3 – ze zmarłym małżonkiem
  • kwadrat nr 4 – z dzieckiem

Po części A i B w PITy program przechodzimy do drugiej strony, czyli części C, która jest „spowiedzią” podatnika przed fiskusem. Trzeba tutaj wykazać wszystkie dochody jakie uzyskaliśmy w roku poprzednim. Nasz niezbędnik do tego zadania będzie stanowił PIT 11 – informacja przesłana przez firmę lub firmy, o przychodach, kosztach, dochodach, składkach na ubezpieczenia i pobranych zaliczkach na podatek. Jeżeli otrzymaliśmy kilka formularzy PIT-11 to konieczne będzie zsumowanie zawartych w nich wartości. Podatnicy rozliczający się razem ze współmałżonkiem wypełniają każde swoją tabele.

Część D to odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Przenosi się je z PIT-ów uzyskanych od pracodawców. Pominięcie lub przeoczenie składek jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia podatnika ponieważ będzie zawyżało podatek. Wspólnie rozliczający się małżonkowie wpisują osobno składki we właściwe pola.

Kolejne pola stanowią odliczane od dochodu ulgi podatkowe z załącznika PIT/O, m.in. za darowizny i wydatki na dostęp do Internetu oraz odpis odliczanych od dochodu ulg mieszkaniowych z formularza PIT/D, m.in. odsetek od kredytów na dom lub mieszkanie.

Potem PITy program sam ustala dochód po odliczeniach. Następnie dochód ten po zaokrągleniu do pełnych złotych (a w wypadku wspólnie opodatkowujących się małżonków i rodzin niepełnych – po podzieleniu przez dwa i zaokrągleniu do pełnych złotych) stanie się tzw. podstawą obliczenia podatku w części E.

Następnie z program PITy przechodzimy do części F (gdzie pola generowane są automatycznie prze program pity ) i części G gdzie w rubryce pod nr 120 pokaże się nam wyliczony przez aplikację „haracz” czyli należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) jaki powinniśmy oddać fiskusowi za rok . Kwotę tą porównuje się z zaliczkami odciągniętymi przez pracodawcę od zeszłorocznych pensji i wpłaconymi do kasy fiskusa. Jeżeli są one wyższe od kwoty podatku należnego mamy tzw. nadpłatę i fiskus ma obowiązek zwróci ją nam w ciągu trzech miesięcy od złożenia PIT-u. Natomiast niższa kwota zaliczki niż podatek oznacza niedopłatę, którą trzeba oddać fiskusowi do końca kwietnia.

Ostatni etap wypełniania formularza w PITy program są dane autoryzacyjne. System dokonuje weryfikacji autentyczności naszego zeznania na podstawie numeru NIP, a także danych, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz data urodzenia. Na samym końcu podaje się także kwotę z zeznania podatkowego za rok wcześniejszy jest to obowiązkowe ponieważ bez tej kwoty nie będzie możliwe złożenie zeznania. Osoby, które rozliczają się po raz pierwszy, lub te które nie osiągnęły żadnych dochodów w roku 2011 wpisują w odpowiednią rubrykę liczbę „0”.

Na samym końcu sprawdzamy nasz formularz poprzez kliknięcie przycisku „Sprawdzenie poprawności”. Aplikacja poinformuje nas i wskaże błędy jeśli takowe pojadą się podczas wypełniania druku. Kiedy wszystko jest już bezbłędne możemy wysłać nasze zeznanie klikając w przycisk „Wyślij PIT-37”. Po zatwierdzeniu prawidłowo uzupełnionego formularza otrzymujemy, również drogą elektroniczną, UPO czyli Urzędowe poświadczenie odbioru, które jest dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego. Każdemu wypełnionemu zeznaniu zaraz po wysłaniu zostaje przypisany unikalny numer referencyjny, pozwalający sprawdzić status wysłanego dokumentu.

Elektroniczna wersja PIT 37 druk, wygląda identycznie jak wersja papierowa, z tym, że pola obowiązkowe do wypełnienia są zaznaczone czerwoną ramką. Ta wersja jest jednak o wiele lepsza od tradycyjnej, gdyż program wykonuje za podatnika wszystkie obliczenia takie jak np. kwoty podatku oraz sprawdzi, czy nie przekroczone zostały limity ulg podatkowych. Niektóre pola posiadają pomocnicze objaśnienia w postaci „chmurek”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *